Innovatie workshop: ideevorming, concept, onderzoek, next steps

Bij vele innovatie brainstorm sessies eindigt de dag met een enorme hoeveelheid post-it’s op onhandige grote vellen papier die vervolgens  weken stof liggen te vangen op het bureau van degene die het ‘verder zou uitwerken’. Iedereen heeft een leuke dag gehad, maar wat is er nu concreet uit voortgekomen voor uw business?

DOEN marketing & meer maakt gebruik van een andere én bewezen aanpak. Zo begint de voorbereiding voor alle deelnemers al ruim voor de workshop. De deelnemers krijgen een specifieke opdracht mee om zich meer in te leven in het onderwerp. Zo kunnen we ze bijvoorbeeld vragen een video interview af te nemen met een (potentiële) gebruiker van het product/dienst. Tijdens de sessie komt er een expert spreker die bijvoorbeeld zijn/haar toekomst visie over het betreffende product of dienst deelt. Er wordt gekeken naar zowel nieuwe als reeds bestaande ideeën binnen de organisatie. Vervolgens kijken we of er verrassende combinaties gemaakt kunnen worden waardoor er nog betere ideeën kunnen ontstaan.
De beste ideeën worden uitgewerkt in een voorlopig concept, eventueel met behulp van een ingehuurde tekenaar. Daarna worden deze ideeën ter plekke besproken met de doelgroep die is uitgenodigd voor de workshop. Aan het einde van de dag  worden de ideeën middels een elevator pitch gepresenteerd en worden de beste ideeën gekozen. De workshop wordt pas afgesloten als de vervolgstappen zijn vastgelegd.

DOEN marketing & meer kan naast het faciliteren van de dag ook de locatie, de expert en doelgroep voor u regelen.
Neem voor meer informatie contact op met DOEN marketing & meer.