Scenarioplanning workshop: vormgeven aan toekomst en visie

Niemand kan de toekomst exact voorspellen. Wellicht is dat een reden dat we zoveel meer tijd besteden aan het heden dan aan de toekomst.  Toch wilt u zich als bedrijf zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.  Scenarioplanning is een beproefde methode. Scenario’s zijn verhalen die beschrijven hoe de wereld er op midden tot lange termijn uit kan zien. Zoals gezegd kan niemand exact de toekomst voorspellen. Daarom worden er in een scenarioplanning proces meerdere mogelijke scenario’s aan de hand van verschillende trends en onderliggende krachten uitgewerkt.

Waarom is dit handig?

De scenario’s kunnen zeer zinvol zijn voor het maken of aanscherpen van de visie. Het kan je inzicht geven waar voor uw bedrijf de aandachts- en ontwikkelingspunten liggen om u zo  goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.  Aan de hand van scenario planning kunt u  ‘alarm’ indicators identificeren waardoor verschuivingen richting een van de scenario’s in een vroegtijdig stadium zichtbaar worden.
Scenario planning is een zeer  inspirerend proces dat u met uw eigen medewerkers kan doen, maar het is ook heel verfrissend om hiervoor leveranciers, afnemers of andere externe partners uit te nodigen.

DOEN marketing & meer begeleidt u en uw team door het scenario planning proces en kan u tevens ondersteunen bij het uitwerken van de scenario’s en actiepunten.

Neem voor meer informatie contact op met DOEN marketing & meer.